Logo
Електронни адреси за изпращане на разработки - ПЪРВА ПКС 01/07/2021 г. 10:19 часа

ТАБЛИЦА с електронни адреси, на които кандидатите за ПЪРВА ПКС трябва да изпратят според участието си в обучителния курс (Курс №) писмените си работи и 2 публикации

Краен срок: 31 юли 2021 г.

При изпращане на разработката е необходимо в имейла да се напише следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС, за която се кандидатства

Курс №

Ел. адрес за изпращане на писмените разработки

8012

pks8012@abv.bg

8046

pks8046@abv.bg

8047

pks8047@abv.bg

8049

pks8049@abv.bg

8059

pks8059@abv.bg

8079

pks8079@abv.bg

8092

pks8092@abv.bg

8113

pks8113@abv.bg

8114

pks8114@abv.bg

8115

pks8115@abv.bg

8116

pks8116@abv.bg

8117

pks8117@abv.bg

Курсове от предходни години

pks119-20@abv.bg

Проф. Пенев

pks120-21@abv.bg

Електронни адреси за изпращане на разработки - ВТОРА ПКС 01/07/2021 г. 10:17 часа

ТАБЛИЦА с електронни адреси, на които кандидатите за ВТОРА ПКС трябва да изпратят писмените си работи според участието си в обучителния курс (Курс №)

Краен срок: 31 юли 2021 г.

При изпращане на разработката е необходимо в имейла да се напише следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС, за която се кандидатства.

 

Курс №

Ел. адрес за изпращане на писмените разработки

 

8033

pks8033@abv.bg

8034

pks8034@abv.bg

8035

pks8035@abv.bg

8036

pks8036@abv.bg

8037

pks8037@abv.bg

8038

pks8038@abv.bg

8039

pks8039@abv.bg

8045

pks8045@abv.bg

8048

pks8048@abv.bg

8051

pks8051@abv.bg

8052

pks8052@abv.bg

8053

pks8053@abv.bg

8054

pks8054@abv.bg

8055

pks8055@abv.bg

8056

pks8056@abv.bg

8057

pks8057@abv.bg

8058

pks8058@abv.bg

8065

pks8065@abv.bg

8068

pks8068@abv.bg

8069

pks8069@abv.bg

8071

pks8071@abv.bg

8073

pks8073@abv.bg

8075

pks8075@abv.bg

8076

pks8076@abv.bg

8077

pks8077@abv.bg

8078

pks8078@abv.bg

8083

pks8083@abv.bg

8084

pks8084@abv.bg

8086

pks8086@abv.bg

8088

pks8088@abv.bg

8089

pks8089@abv.bg

8091

pks8091@abv.bg

8093

pks8093@abv.bg

8094

pks8094@abv.bg

8095

pks8095@abv.bg

8104

pks8104@abv.bg

8105

pks8105@abv.bg

8106

pks8106@abv.bg

8107

pks8107@abv.bg

8108

pks8108@abv.bg

8109

pks8109@abv.bg

8112

pks8112@abv.bg

8119

pks8119@abv.bg

Курсове от предходни години

pks219-20@abv.bg

Проф. Пенев

pks220-21@abv.bg

Възстановяване на такси за ПКС 18/06/2020 г. 09:33 часа

Министерството на образованието и науката възстановява таксата за процедура за ПКС по проекта „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” – дейност 2, както следва:

за V ПКС – 73 лв.

за ІV ПКС – 96 лв.

за ІІІ ПКС – 50 лв.

за ІІ ПКС – 91 лв.

за І ПКС – 102 лв.

Уважаеми учители и директори, необходимо е да запазите оригинала на платежното към банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски” и когато получите свидетелството за ПКС, да представите документите по съответния ред. Не забравяйте да се възползвате от тази последна възможност, която предлага МОН по проекта „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” – дейност 2, тъй като той завършва през 2021 г.!

Прием на документи за придобиване на ПКС - 2021 година 28/05/2020 г. 16:09 часа

На 01.06.2021 г. стартира платформата на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите за записване за професионално-квалификационни степени (ПКС). Кампанията ще продължи независимо от пандемичната обстановка. Екипът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите с подкрепата на ръководството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е предприел необходимите мерки за успешното провеждане на планираните обучения, специализации и изпити. Пожелаваме успех на всички кандидати!

Покана към всички кандидати за ПКС 28/05/2020 г. 16:06 часа

Стартират заявките за участие в Х международен есенен научно-образователен форум на ДИУУ. Темата тази година е "Диалогът в образованието - съвременност и перспективи". Крайният срок за подаване на заявки е 16.10.2020 г. 

Важно за кандидатите за 1 ПКС: Може да предложите свои статии за одобрение от организационния комитет и да приложите служебните бележки за приета публикация към своите документи за кандидатстване за 1 ПКС.

За заявка за участие виж тук.