Logo
Покана към всички кандидати за ПКС 28/05/2020 г. 16:06 часа

Стартират заявките за участие в Х международен есенен научно-образователен форум на ДИУУ. Темата тази година е "Диалогът в образованието - съвременност и перспективи". Крайният срок за подаване на заявки е 16.10.2020 г. 

Важно за кандидатите за 1 ПКС: Може да предложите свои статии за одобрение от организационния комитет и да приложите служебните бележки за приета публикация към своите документи за кандидатстване за 1 ПКС.

За заявка за участие виж тук.

Имейли, на които кандидатите за 1 и 2 ПКС да изпращат писмените си разработки 27/05/2020 г. 14:40 часа

Моля проверете номера на подготвителния курс в ДИУУ, в който сте участвали, и на посочения срещу номера на курса имейл изпратете писмената си разработка, а за 1 ПКС – и поне две публикации. Публикациите се прилагат заедно с писмената разработка, като се посочват данни за списанието, в което са публикувани - наименование, брой, година. В имейла задължително напишете: трите си имена, входящ номер на подадените документи и специалност. Срокът за изпращане на писмените разработки /и публикации/ е до 31 юли 2021 г.