Logo
График 5 ПКС

График за изпитите за придобиване на 5 ПКС в ДИУУ, сесия 2020 г.

Специалности

Пета ПКС
Дата / Зала

Български език и литература

5.10 / 209

Чужди езици

12.10 / 209

Философия

12.10 / 203

История

12.10 / 203

Изобразително изкуство

28.10 / 103

Музика

28.10 / 103

Физическо възпитание и спорт

28.10 / 103

Математика

5.10 / 218

Информатика и информационни технологии

5.10 / 218

Химия

12.10 / 206

Биология

12.10 / 206

География

12.10 / 206

Физика

12.10 / 206

Предучилищна педагогика

5.10 / 203

Начална училищна педагогика

1.10 / 206

Професионално образование. Икономика и икономически дисциплини

28.9 / 218

Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика

24.9 / 206

Управление на образованието

14.10 / 103

  • 1 (current)