Logo
График 5 ПКС

    График на изпитите за придобиване на ПКС в ДИУУ - сесия 2022 г.

                 СПЕЦИАЛНОСТИ

       ПЕТА ПКС

   ВТОРА ПКС

ДАТА

ЗАЛА

ДАТА

ЗАЛА

Български език и литература

06.10.

 

13.10.

 

Чужди езици

06.10.

 

13.10.

 

Философия

17.10

 

20.10

 

История

17.10

 

20.10

 

Изобразително изкуство

29.09.

 

06.10.

 

Музика

29.09.

 

06.10.

 

Физическо възпитание

29.09.

 

06.10.

 

Математика

29.09.

 

13.10.

 

Информатика и информац. технологии

29.09.

 

13.10.

 

Химия

03.10.

 

10.10.

 

Биология

03.10.

 

10.10.

 

География

03.10.

 

10.10.

 

Физика

03.10.

 

10.10.

 

Предучилищна педагогика

03.10.

 

10.10.

 

Начална училищна педагогика

26.09.

 

03.10

 

Професионално образование и обучение. Технологии и предпремачество

11.10.

 

13.10.  

 

Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика

06.10.

 

13.10.

 

Управление на образованието

17.10.

 

20.10.

 

Изпитът за ІV ПКС ще се проведе на 7 и 8 октомври 2022 г. от 8.00 часа, като допълнително специалностите да бъдат разпределени за тези две дати и на 21 октомври 2022 г. от 8.00 часа.

  • 1 (current)