Logo
График 5 ПКС

    График на изпитите за придобиване на 5 ПКС в ДИУУ - сесия 2023 г.

 

                 СПЕЦИАЛНОСТИ

       ПЕТА ПКС

ДАТА

ЗАЛА

Български език и литература

06.10.

 

Чужди езици

06.10.

 

Философия

17.10

 

История

17.10

 

Изобразително изкуство

29.09.

 

Музика

29.09.

 

Физическо възпитание

29.09.

 

Математика

29.09.

 

Информатика и информац. технологии

29.09.

 

Химия

03.10.

 

Биология

03.10.

 

География

03.10.

 

Физика

03.10.

 

Предучилищна педагогика

03.10.

 

Начална училищна педагогика

26.09.

 

Професионално образование и обучение. Технологии и предпремачество

11.10.

 

Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика

06.10.

 

Управление на образованието

17.10.

 

 

  • 1 (current)