Logo
СЕСИЯ 2020

Уважаеми колеги,

Ако все още не сте получили свидетелствата си за пета, четвърта и втора ПКС, може да ги вземете от 28.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (до обяд)  в  сградата на ДИУУ, където ще има дежурни служители. Ако желаете да Ви бъдат изпратени по куриер, може да заявите това на тел. 0887327492 Светла Григорова, 0988714645 Милена Такова (от 28 до 30.12.2020 г.) или по електронна поща на адрес diuu_r@abv.bg

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 31 юли 2020 г. е срокът за подаване на документи за пета, четвърта, втора и първа ПКС – изпитна сесия 2020 г.

За трета ПКС и първа ПКС (с ОНС "Доктор") документи се подават през цялата година.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За участие в изпитна сесия 2020 г. документи се подават само онлайн. Преди регистрация, моля прочетете указанията по-долу!

Указания:

Важно! Ако имате регистрация в електронната платформа от 2019 г., влезте във вече съществуващия си профил с имейла и паролата, с които сте се регистрирали. В системата ще може да използвате вече качени от Вас документи през 2019 г., които са Ви необходими и тази година - например: диплома за висше образование, свидетелство за допълнителна квалификация, свидетелство за учителска правоспособност. Няма да може да използвате документи, които изискват актуализация - например: препис-извлечение за педагогическия стаж, удостоверение за квалификационни кредити, свидетелство за придобита предходна ПКС, платежен документ. 

Първата стъпка е регистрацията, след която на имейла ще получите съобщение за активиране на Вашия профил.

Втората стъпка е попълването на Вашите лични данни в профила Ви.

Третата стъпка е подаване на кандидатура за явяване на изпит за конкретна ПКС. При подаване на кандидатурата Вие ще получите потвърдителен имейл с Вашия входящ номер. ЗАПИШЕТЕ и ЗАПОМНЕТЕ този номер, чрез него ще бъдете идентифицирани през цялата изпитна сесия.

Четвърта стъпка: Когато администратор от ДИУУ провери подадените от Вас документи: 

- ако всички Ваши документи са изрядни, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Одобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. С това процедурата по приемане на документи е приключена и предстои да се явите на изпит.

- ако има проблем с някой от документите, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Проблемен”. Ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали, за конкретния проблем. Необходимо е да влезете в профила си и да прикачите коригирания документ отново.

- ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Неодобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. В този случай Вие нямате право да се явите на изпит.

Внимание! Попълвайте ВЯРНО данните си, тъй като те ще бъдат пренесени в свидетелството Ви за ПКС!

Образец на препис-извлечението за педагогическия стаж може да свалите от тук .

Кредитите, които прилагате, трябва да са от обучения, проведени СЛЕД придобиването на предходната ПКС.

В деня на изпита (защитата) трябва да предадете на изпитната комисия една снимка паспортен формат (на гърба изписани трите Ви имена, входящ номер и за коя ПКС кандидатствате).

Банковата сметка, на която предварително трябва да се направи преводът на съответната такса за процедура за ПКС, е:

IBAN: BG52BNBG96613100174301
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“

В основание за плащане се записва: ДИУУ - Процедура за придобиване на ПКС.

Важно за кандидатите за 2 и 1 ПКС: Писмените разработки за 2 и 1 ПКС и публикациите за 1 ПКС се подават до 31 юли по електронен път в ДИУУ. В имейла задължително напишете следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС за която кандидатствате. Кандидатите за 1 ПКС с ОНС "Доктор" е необходимо да изпратят автореферат на дисертацията на имейл: enikolova@diuu.uni-sofia.bg . Може да изпращате писмените си разработки (или автореферат) само след като профилът Ви е със статус "Одобрен".  

След като се запознахте с указанията, вече можете да се регистрирате като потребител и да подадете документи за ПКСТУК.

За техническа помощ при подаването на документи: lucas@abv.bg (Лука Гергински)


ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ

Изпитната сесия продължава от 15.09.2020 г. до 15.11.2020 г.

Графика за изпитите в сградата на ДИУУ в София може да видите в основното меню на платформата.

Графикът за изпитите по места ще бъде уточнен след подаване на заявка от организатора на групата, придружена със списък на участниците в групата. Попълнената заявка изпратете до 31 юли 2020 г. на имейл: sgrigorova@diuu.uni-sofia.bg . Групата за изпит на място трябва да бъде най-малко от 15 души.

Важно за кандидатите за 5 ПКС без изпитОчаквайте до 15 септември 2020 г. съобщение за решението на комисията дали Ви се присъжда 5 ПКС без изпит (с грамоти, награди и др.).