СЕСИЯ 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 30 юли 2019 г. е срокът за подаване на документи за пета, четвърта, втора и първа ПКС – изпитна сесия 2019 г.

За трета ПКС документи се подават през цялата година.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За участие в изпитна сесия 2019 г. документи се подават само онлайн. Преди регистрация, моля прочетете указанията по-долу!

Указания:

Първата стъпка е регистрацията, след която на имейла ще получите съобщение за активиране на Вашия профил.

Втората стъпка е попълването на Вашите лични данни в профила Ви.

Третата стъпка е подаване на кандидатура за явяване на изпит за конкретна ПКС. При подаване на кандидатурата Вие ще получите потвърдителен имейл с Вашия входящ номер. Запишете и запомнете този номер, чрез него ще бъдете идентифицирани през цялата изпитна сесия.

Четвърта стъпка: Когато администратор от ДИУУ провери подадените от Вас документи: 

- ако всички Ваши документи са изрядни, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Одобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. С това процедурата по приемане на документи е приключена и предстои да се явите на изпит.

- ако има проблем с някой от документите, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Проблемен”. Ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали, за конкретния проблем. Необходимо е да влезете в профила си и да прикачите коригирания документ отново.

- ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Неодобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. В този случай Вие нямате право да се явите на изпит.

Внимание! Попълвайте ВЯРНО данните си, тъй като те ще бъдат пренесени в свидетелството Ви за ПКС!

Образец на препис-извлечението за педагогическия стаж може да свалите от тук .

Кредитите, които прилагате, трябва да са от обучения, проведени СЛЕД придобиването на предходната ПКС.

В деня на изпита (защитата) трябва да предадете на изпитната комисия една снимка паспортен формат (на гърба изписано пълното Ви име, входящ номер и за коя ПКС кандидатствате).

Банковата сметка, на която предварително трябва да се направи преводът на съответната такса за процедура за ПКС, е:

IBAN: BG52BNBG96613100174301
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“

В основание за плащане се записва: ДИУУ - Процедура за придобиване на ПКС.

Важно за кандидатите за 2 и 1 ПКС: Писмените разработки за 2 и 1 ПКС, публикациите за 1 ПКС, както и авторефератите за 1 ПКС (с докторска степен) се подават или изпращат в ДИУУ до 30 юли на хартиен носител, подвързани със спирала, придружени от следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС за която кандидатствате. Може да изпращате писмените си разработки само след като профилът Ви е със статус "Одобрен".

След като се запознахте с указанията, вече можете да се регистрирате като потребител и да подадете документи за ПКСТУК.

За техническа помощ при подаването на документи - тел. 02/8080721 (Лука Гергински)

Конспектите ще бъдат качени в системата до 30 юли 2019 г.


ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ

Изпитната сесия продължава от 15.09.2019 г. до 15.11.2019 г.

Графика за изпитите в сградата на ДИУУ може да видите тук .

Графикът за изпитите по места ще бъде уточнен след подаване на заявка за изпит на място от организатора на групата, придружена със списък на участниците в групата. Попълнената заявка изпратете по пощата или чрез куриерска фирма в ДИУУ. Групата за изпит на място трябва да бъде най-малко от 15 души.

Важно за кандидатите за 5 ПКС без изпитОчаквайте до 15 септември 2019 г. списък с имената на кандидатите, на които се присъжда 5 ПКС без изпит (с грамоти, награди и др.).