Logo
СЕСИЯ 2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 31 юли 2024 г. е срокът за подаване на документи за пета, четвърта, втора и първа ПКС – изпитна сесия 2024 г.

В основание за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се записваДИУУ - Процедура за придобиване на ПКС.

За трета ПКС и първа ПКС (с ОНС "Доктор") документи се подават през цялата година.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За участие в изпитна сесия 2024 г. документи се подават само онлайн. Преди регистрация, моля прочетете указанията по-долу!

Указания:

Важно! Ако имате регистрация в електронната платформа, влезте във вече съществуващия си профил с имейла и паролата, с които сте се регистрирали. В системата ще може да използвате вече качени от Вас документи, които са Ви необходими и тази година - например: диплома за висше образование, свидетелство за допълнителна квалификация, свидетелство за учителска правоспособност. Няма да може да използвате документи, които изискват актуализация - например: препис-извлечение за педагогическия стаж, удостоверение за квалификационни кредити, свидетелство за придобита предходна ПКС, платежен документ. 

Първата стъпка е регистрацията, след която на имейла ще получите съобщение за активиране на Вашия профил.

Втората стъпка е попълването на Вашите лични данни в профила Ви.

Третата стъпка е подаване на кандидатура за явяване на изпит за конкретна ПКС. При подаване на кандидатурата Вие ще получите потвърдителен имейл с Вашия входящ номер. ЗАПИШЕТЕ и ЗАПОМНЕТЕ този номер, чрез него ще бъдете идентифицирани през цялата изпитна сесия.

Четвърта стъпка: Когато администратор от ДИУУ провери подадените от Вас документи: 

- ако всички Ваши документи са изрядни, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Одобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. С това процедурата по приемане на документи е приключена и предстои да се явите на изпит.

- ако има проблем с някой от документите, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Проблемен”. Ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали, за конкретния проблем. Необходимо е да влезете в профила си и да прикачите коригирания документ отново.

- ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Неодобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. В този случай Вие нямате право да се явите на изпит.

Внимание! Попълвайте ВЯРНО данните си, тъй като те ще бъдат пренесени в свидетелството Ви за ПКС!

Образец на препис-извлечението за педагогическия стаж може да свалите от тук .

Кредитите, които прилагате, трябва да са от обучения, проведени СЛЕД придобиването на предходната ПКС.

В деня на изпита (защитата) трябва да предадете на изпитната комисия една снимка паспортен формат (на гърба изписани трите Ви имена, входящ номер и за коя ПКС кандидатствате).

Банковата сметка, на която предварително трябва да се направи преводът на съответната такса за процедура за ПКС, е:

IBAN: BG52BNBG96613100174301
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ В основание за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се записва: ДИУУ - Процедура за придобиване на ПКС.

Важно за кандидатите за 2 и 1 ПКС: Писмените разработки за 2 и 1 ПКС и публикациите за 1 ПКС се подават до 31 юли по електронен път в ДИУУ. В имейла задължително напишете следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС за която кандидатствате. Кандидатите за 1 ПКС с ОНС "Доктор" е необходимо да изпратят автореферат на дисертацията на имейл: melindak@uni-sofia.bg. Може да изпращате писмените си разработки (или автореферат) само след като профилът Ви е със статус "Одобрен".  

След като се запознахте с указанията, вече можете да се регистрирате като потребител и да подадете документи за ПКС - ТУК.

За техническа помощ при подаването на документи: тел. 02/8080725


ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ

Изпитната сесия продължава от 15.09.2024 г. до 15.11.2024 г.

Графикът за изпитите в сградата на ДИУУ в София ще бъде публикуван в основното меню на платформата.

Графикът за изпитите по места ще бъде уточнен след подаване на заявка от организатора на групата, придружена със списък на участниците в групата. Попълнената заявка изпратете до 31 юли 2024г. на имейл: melindak@uni-sofia.bg. Групата за изпит на място трябва да бъде най-малко от 15 души.

Важно за кандидатите за 5 ПКС без изпитОчаквайте до 15 септември 2024 г. съобщение за решението на комисията дали Ви се присъжда 5 ПКС без изпит (с грамоти, награди и др.).