Logo
СЕСИЯ 2020

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

Обявената допълнителна дата за тази събота (7.11.2020 г.) за писмен изпит за придобиване на 4 ПКС в сградата на ДИУУ се отлага за 14.11.2020 г. от 10.00 ч.

Надяваме се на Вашето разбиране с оглед на пандемичната ситуация, в която работим. Очакваме само тези колеги, които имат подадени и одобрени документи, но по някаква причина не са успели да положат писмения изпит за придобиване на 4 ПКС.

Ако поради някаква причина не сте се явили на изпит за придобиване на 5 ПКС и 4 ПКС (но сте подали документи и те са одобрени), може да го направите на следните допълнителни дати (за всички специалности):

Допълнителни дати за изпити за 5 ПКС
Допълнителна дата за изпити за 4 ПКС

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни до 31 юли 2020 г. е срокът за подаване на документи за пета, четвърта, втора и първа ПКС – изпитна сесия 2020 г.

За трета ПКС и първа ПКС (с ОНС "Доктор") документи се подават през цялата година.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За участие в изпитна сесия 2020 г. документи се подават само онлайн. Преди регистрация, моля прочетете указанията по-долу!

Указания:

Важно! Ако имате регистрация в електронната платформа от 2019 г., влезте във вече съществуващия си профил с имейла и паролата, с които сте се регистрирали. В системата ще може да използвате вече качени от Вас документи през 2019 г., които са Ви необходими и тази година - например: диплома за висше образование, свидетелство за допълнителна квалификация, свидетелство за учителска правоспособност. Няма да може да използвате документи, които изискват актуализация - например: препис-извлечение за педагогическия стаж, удостоверение за квалификационни кредити, свидетелство за придобита предходна ПКС, платежен документ. 

Първата стъпка е регистрацията, след която на имейла ще получите съобщение за активиране на Вашия профил.

Втората стъпка е попълването на Вашите лични данни в профила Ви.

Третата стъпка е подаване на кандидатура за явяване на изпит за конкретна ПКС. При подаване на кандидатурата Вие ще получите потвърдителен имейл с Вашия входящ номер. ЗАПИШЕТЕ и ЗАПОМНЕТЕ този номер, чрез него ще бъдете идентифицирани през цялата изпитна сесия.

Четвърта стъпка: Когато администратор от ДИУУ провери подадените от Вас документи: 

- ако всички Ваши документи са изрядни, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Одобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. С това процедурата по приемане на документи е приключена и предстои да се явите на изпит.

- ако има проблем с някой от документите, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Проблемен”. Ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали, за конкретния проблем. Необходимо е да влезете в профила си и да прикачите коригирания документ отново.

- ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, статусът на Вашия профил от "Чакащ" ще бъде променен на “Неодобрен”, за което ще получите информация на имейла, с който сте се регистрирали. В този случай Вие нямате право да се явите на изпит.

Внимание! Попълвайте ВЯРНО данните си, тъй като те ще бъдат пренесени в свидетелството Ви за ПКС!

Образец на препис-извлечението за педагогическия стаж може да свалите от тук .

Кредитите, които прилагате, трябва да са от обучения, проведени СЛЕД придобиването на предходната ПКС.

В деня на изпита (защитата) трябва да предадете на изпитната комисия една снимка паспортен формат (на гърба изписани трите Ви имена, входящ номер и за коя ПКС кандидатствате).

Банковата сметка, на която предварително трябва да се направи преводът на съответната такса за процедура за ПКС, е:

IBAN: BG52BNBG96613100174301
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“

В основание за плащане се записва: ДИУУ - Процедура за придобиване на ПКС.

Важно за кандидатите за 2 и 1 ПКС: Писмените разработки за 2 и 1 ПКС и публикациите за 1 ПКС се подават до 31 юли по електронен път в ДИУУ. В имейла задължително напишете следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС за която кандидатствате. Кандидатите за 1 ПКС с ОНС "Доктор" е необходимо да изпратят автореферат на дисертацията на имейл: enikolova@diuu.uni-sofia.bg . Може да изпращате писмените си разработки (или автореферат) само след като профилът Ви е със статус "Одобрен".  

След като се запознахте с указанията, вече можете да се регистрирате като потребител и да подадете документи за ПКСТУК.

За техническа помощ при подаването на документи: lucas@abv.bg (Лука Гергински)


ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ

Изпитната сесия продължава от 15.09.2020 г. до 15.11.2020 г.

Графика за изпитите в сградата на ДИУУ в София може да видите в основното меню на платформата.

Графикът за изпитите по места ще бъде уточнен след подаване на заявка от организатора на групата, придружена със списък на участниците в групата. Попълнената заявка изпратете до 31 юли 2020 г. на имейл: sgrigorova@diuu.uni-sofia.bg . Групата за изпит на място трябва да бъде най-малко от 15 души.

Важно за кандидатите за 5 ПКС без изпитОчаквайте до 15 септември 2020 г. съобщение за решението на комисията дали Ви се присъжда 5 ПКС без изпит (с грамоти, награди и др.).