График за изпитите за придобиване на ПКС в ДИУУ - сесия 2019 г. 20/05/2019 г. 11:15 часа

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПЕТА ПКС

 

ВТОРА ПКС

ДАТА

ЗАЛА

ДАТА

ЗАЛА

Български език

3

209

17.Х

209

Английски език

10.Х

209

14.Х

209

Испански език

10.Х

209

14.Х

209

Немски език

10.Х

209

14.Х

209

Руски език

10.Х

209

14.Х

209

Френски език

10.Х

209

14.Х

209

Философия

10.Х

203

14.Х

206

История

10.Х

203

14.Х

206

Изобразително изкуство

30.IX

103

03.Х

103

Музика

30.IX

103

03.Х

103

Физическо възпитание

30.IX

103

03

103

Математика

10.X

222

14.Х

203

Информатика и информац. технологии

10.Х

222

14.Х

203

Химия

10.Х

206

14.Х

103

Биология

10.Х

206

14.Х

103

География

10.Х

206

14.Х

103

Физика

10.Х

206

14.Х

103

Предучилищна педагогика

03.Х

203

10.Х

103

Начална училищна педагогика

03.Х

206

24.Х

103

Електротехника

10.Х

218

14.Х

218

Лека промишленост

10.Х

218

14.Х

218

Икономика

10.Х

218

14.Х

218

Хим. промишленост  и Х В П

10.Х

218

14.Х

218

Строителство, Минно дело, Горско дело

10.Х

218

14.Х

218

М С С  и   С С

10.Х

218

14.Х

218

Транспорт и енергетика

10.Х

218

14.Х

218

Бит и технологии

10.Х

218

14.Х

218

Машиностроене

10.Х

218

14.Х

218

Психология, педагогика и педагогически съветници

30.IX

209

24.Х

209

Специална педагогика

30.IX

206

24.Х

206

Управление на образованието

17.Х

103

21.Х

103

Изпитът за ІV ПКС за всички специалности ще се проведе на 7 октомври 2019  г. от 8.00 часа.Защитите за І ПКС ще се проведат на 25, 28, 29, 30, 31 октомври 2019 г. от 9.00 часа. 

Обучения за IV и V ПКС в ДИУУ - Сесия 2019 г. 02/05/2019 г. 16:44 часа
Дата Специалност Зала
11-12 май Български език и литература
Чужди езици
209
11-12 май Предучилищна педагогика 206
11-12 май Музика, Изобразително изкуство 203
11-12 май История, Философия 103
18-19 май Математика, Информатика и информационни технологии 209
18-19 май Физика, География, Биология, Химия 203
18-19 май Професионално образование 206
18-19 май Специална педагогика, Педагогика, Психология 324
18-19 май Начална училищна педагогика 218
18-19 май Физическо възпитание и спорт 103
15-16 юни Управление на образованието, Икономика 103

Цената на обучението е 60 лв. /с включено удостоверение за 1 кредит/.
За информация и записване: тел. 02 80 80 725 (Светла Григорова)

  • 1 (current)