Logo
Възстановяване на такси за ПКС 18/06/2020 г. 09:33 часа

Министерството на образованието и науката възстановява таксата за процедура за ПКС по проекта „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” – дейност 2, както следва:

за V ПКС – 73 лв.

за ІV ПКС – 96 лв.

за ІІІ ПКС – 50 лв.

за ІІ ПКС – 91 лв.

за І ПКС – 102 лв.

Уважаеми учители и директори, необходимо е да запазите оригинала на платежното към банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски” и когато получите свидетелството за ПКС, да представите документите по съответния ред. Не забравяйте да се възползвате от тази последна възможност, която предлага МОН по проекта „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” – дейност 2, тъй като той завършва през 2021 г.!

Прием на документи за придобиване на ПКС - 2020 година 28/05/2020 г. 16:09 часа

На 01.06.2020 г. стартира платформата на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите за записване за професионално-квалификационни степени (ПКС). Кампанията ще продължи независимо от пандемичната обстановка. Екипът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите с подкрепата на ръководството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е предприел необходимите мерки за успешното провеждане на планираните обучения и специализации. Пожелаваме успех на всички кандидати.

Покана към всички кандидати за ПКС 28/05/2020 г. 16:06 часа

Стартират заявките за участие в Х международен есенен научно-образователен форум на ДИУУ. Темата тази година е "Диалогът в образованието - съвременност и перспективи". Крайният срок за подаване на заявки е 16.10.2020 г. 

Важно за кандидатите за 1 ПКС: Може да предложите свои статии за одобрение от организационния комитет и да приложите служебните бележки за приета публикация към своите документи за кандидатстване за 1 ПКС.

За заявка за участие виж тук.

Имейли, на които кандидатите за 1 и 2 ПКС да изпращат писмените си разработки 27/05/2020 г. 14:40 часа

Моля проверете номера на подготвителния курс в ДИУУ, в който сте участвали, и на посочения срещу номера на курса имейл изпратете писмената си разработка, а за 1 ПКС – и поне две публикации. Публикациите се прилагат заедно с писмената разработка, като се посочват данни за списанието, в което са публикувани - наименование, брой, година. В имейла задължително напишете: трите си имена, входящ номер на подадените документи и специалност. Срокът за изпращане на писмените разработки /и публикации/ е до 31 юли 2020 г.

 

ЗА ПЪРВА ПКС

 КУРС №

 

 

ИМЕЙЛ:

7851 - ДИУУ

pks1_7851@abv.bg

7855 - ДИУУ

pks1_7855@abv.bg

7857 – ДИУУ

pks1_7857@abv.bg

7886 - ДИУУ

pks1_7886@abv.bg

Проф. Р. Пенев   

pks1_penev@abv.bg

Ако не откривате номера на Вашия курс в таблицата, изпратете писмената си разработка на следния имейл:

pks2_2222@abv.bg        

 

 

 ЗА ВТОРА ПКС

 КУРС №

  ИМЕЙЛ:

7827 – ДИУУ

pks2_7827@abv.bg

7841 – Пловдив

pks2_7841@abv.bg

7851 – ДИУУ

pks2_7851@abv.bg

7854 – ДИУУ

pks2_7854@abv.bg

7856 – ДИУУ

pks2_7856@abv.bg

7858 – ДИУУ

pks2_7858@abv.bg

7859 – Благоевград

pks2 _7859@abv.bg

7862 – Стамболийски

pks2_7862@abv.bg

7867 – Пазарджик

pks2_7867@abv.bg

7872 – Пловдив – СБУ

pks2_7872@abv.bg

7874 – Огняново

pks2_7874@abv.bg

7875 – Кърджали

pks2_7875@abv.bg

 7878 – Баня
(обл. Благоевград)

pks2_7878@abv.bg

7884 – Пловдив

pks2_7884@abv.bg

7887 – ДИУУ

pks2_7887@abv.bg

7893 – Габрово, Севлиево

pks2_7893@abv.bg

7901 – Кърджали

pks2_7901@abv.bg

7906 – Хасково

pks2_7906@abv.bg

7911 – Русе

pks2_7911@abv.bg

7914 – Бургас

pks2_7914@abv.bg

7921 – Перник

pks2_7921@abv.bg

7922 – Монтана

pks2_7922@abv.bg

7923 – Павликени

pks2_7923@abv.bg

7924 – Пловдив

pks2_7924@abv.bg

7944 – Кърджали

pks2_7944@abv.bg

7946 - Дупница

pks2_7946@abv.bg

Проф. Р. Пенев         

pks2_penev@abv.bg

Ако не откривате номера на Вашия курс в таблицата, изпратете писмената си разработка на следния имейл:

pks2_2222@abv.bg        

  • 1 (current)