Logo
График на изпитите за придобиване на ПКС в ДИУУ сесия 2023 г 11/09/2023 г. 16:27 часа

Изпитът за ІV ПКС– писмен  ще се проведе на 7 и 8 октомври 2023 г. от 9.00 часа в ДИУУ

Защитите за  І ПКС ще се проведат от 23.10.2023 г. до 31.10.2023 г., като допълнително специалностите да бъдат разпределени по дати.

 

Електронни адреси за изпращане на разработки - ВТОРА ПКС - 2023 20/05/2022 г. 14:03 часа

№ на курс

e-mail

8292

pks2_8292@abv.bg

8294

pks2_8294@abv.bg

8296

pks2_8296@abv.bg

8302

pks2_8302@abv.bg

8304

pks2_8304@abv.bg

8305

pks2_8305@abv.bg

8306

pks2_8306@abv.bg

8307

pks2_8307@abv.bg

8308

pks2_8308@abv.bg

8309

pks2_8309@abv.bg

8310

pks2_8310@abv.bg

8311

pks2_8311@abv.bg

8314

pks2_8314@abv.bg

8315

pks2_8315@abv.bg

8316

pks2_8316@abv.bg

8317

pks2_8317@abv.bg

8318

pks2_8318@abv.bg

8319

pks2_8319@abv.bg

8320

pks2_8320@abv.bg

8321

pks2_8321@abv.bg

8322

pks2_8322@abv.bg

8323

pks2_8323@abv.bg

8324

pks2_8324@abv.bg

ФНОИ

pks2_fnoi2023@abv.bg

От минали години

pks2_mingod@abv.bg

Електронни адреси за изпращане на разработки - ПЪРВА ПКС 2023 20/05/2022 г. 14:01 часа

 

№ на курс

e-mail

8291

pks1_8291@abv.bg

8293

pks1_8293@abv.bg

8297

pks1_8297@abv.bg

8299

pks1_8299_1@abv.bg

8301

pks1_8301@abv.bg

8303

pks1_8303@abv.bg

8312

pks1_8312@abv.bg

8313

pks1_8313@abv.bg

ФНОИ

pks1_fnoi2023@abv.bg

От минали години

pks1_mingod@abv.bg

Електронни адреси за изпращане на разработки - ПЪРВА ПКС 01/07/2021 г. 10:19 часа

ТАБЛИЦА с електронни адреси, на които кандидатите за ПЪРВА ПКС трябва да изпратят според участието си в обучителния курс (Курс №) писмените си работи и 2 публикации

Краен срок: 31 юли 2021 г.

При изпращане на разработката е необходимо в имейла да се напише следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС, за която се кандидатства

Курс №

Ел. адрес за изпращане на писмените разработки

8012

pks8012@abv.bg

8046

pks8046@abv.bg

8047

pks8047@abv.bg

8049

pks8049@abv.bg

8059

pks8059@abv.bg

8079

pks8079@abv.bg

8092

pks8092@abv.bg

8113

pks8113@abv.bg

8114

pks8114@abv.bg

8115

pks8115@abv.bg

8116

pks8116@abv.bg

8117

pks8117@abv.bg

Курсове от предходни години

pks119-20@abv.bg

Проф. Пенев

pks120-21@abv.bg

Електронни адреси за изпращане на разработки - ВТОРА ПКС 01/07/2021 г. 10:17 часа

ТАБЛИЦА с електронни адреси, на които кандидатите за ВТОРА ПКС трябва да изпратят писмените си работи според участието си в обучителния курс (Курс №)

Краен срок: 31 юли 2021 г.

При изпращане на разработката е необходимо в имейла да се напише следната информация: три имена, входящ номер, специалност, ПКС, за която се кандидатства.

 

Курс №

Ел. адрес за изпращане на писмените разработки

 

8033

pks8033@abv.bg

8034

pks8034@abv.bg

8035

pks8035@abv.bg

8036

pks8036@abv.bg

8037

pks8037@abv.bg

8038

pks8038@abv.bg

8039

pks8039@abv.bg

8045

pks8045@abv.bg

8048

pks8048@abv.bg

8051

pks8051@abv.bg

8052

pks8052@abv.bg

8053

pks8053@abv.bg

8054

pks8054@abv.bg

8055

pks8055@abv.bg

8056

pks8056@abv.bg

8057

pks8057@abv.bg

8058

pks8058@abv.bg

8065

pks8065@abv.bg

8068

pks8068@abv.bg

8069

pks8069@abv.bg

8071

pks8071@abv.bg

8073

pks8073@abv.bg

8075

pks8075@abv.bg

8076

pks8076@abv.bg

8077

pks8077@abv.bg

8078

pks8078@abv.bg

8083

pks8083@abv.bg

8084

pks8084@abv.bg

8086

pks8086@abv.bg

8088

pks8088@abv.bg

8089

pks8089@abv.bg

8091

pks8091@abv.bg

8093

pks8093@abv.bg

8094

pks8094@abv.bg

8095

pks8095@abv.bg

8104

pks8104@abv.bg

8105

pks8105@abv.bg

8106

pks8106@abv.bg

8107

pks8107@abv.bg

8108

pks8108@abv.bg

8109

pks8109@abv.bg

8112

pks8112@abv.bg

8119

pks8119@abv.bg

Курсове от предходни години

pks219-20@abv.bg

Проф. Пенев

pks220-21@abv.bg