Logo
График за защити за 2 ПКС

График за защити за 2 ПКС в ДИУУ, сесия 2020 г.

Специалности

Втора ПКС Дата / Зала

Български език и литература

15.10 / 209

Чужди езици

19.10 / 209

Философия

15.10 / 103

История

15.10 / 103

Изобразително изкуство

1.10 / 103

Музика

28.10 / 103

Физическо възпитание и спорт

1.10 / 103

Математика

15.10 / 203

Информатика и информационни технологии

15.10 / 203

Химия

19.10 / 103

Биология

19.10 / 103

География

19.10 / 103

Физика

19.10 / 103

Предучилищна педагогика

12.10 / 103

Начална училищна педагогика

13.10 / 103

Професионално образование. Икономика и икономически дисциплини

1.10 / 218

Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика

1.10 / 206

Управление на образованието

22.10 / 103

  • 1 (current)