Logo
График за защити за 2 ПКС

    График на изпитите за придобиване на ПКС в ДИУУ - сесия 2022 г.

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки за 2 ПКС – СЕСИЯ 2022

Курс №

Ел. адрес за изпращане на писмените разработки

8192

pks8192@abv.bg

8193

pks8193@abv.bg

8194

pks8194@abv.bg

8195

pks8195@abv.bg

8196

pks8196@abv.bg

8197

pks8197@abv.bg

8198

pks8198@abv.bg

8199

pks8199@abv.bg

8201

pks8201@abv.bg

8202

pks8202@abv.bg

8203

pks8203@abv.bg

8218

pks8218@abv.bg

8221

pks8221@abv.bg

8223

pks8223@abv.bg

8224

pks8224@abv.bg

8225

pks8225@abv.bg

8229

pks8229@abv.bg

8230

pks8230@abv.bg

 

pks2-20-21@abv.bg

Курсове от предходни години

pks2-2022

  • 1 (current)